Hudba k vro sametov revoluce
14. listopadu 2009, -ucps-

Koncert vpraskm Rudolfinu pod ztitou Vclava Havla a sdirigentem Liborem Pekem, rockov oratorium Eversmiling Liberty na piazzet Nrodnho divadla nebo Prask Te deum 1989 Petra Ebena psan jako dkvzdn za ukonen tyicetilet nesvobody na zem to jsou jen nkter zudlost, kter se odehraj od 16. do 23. listopadu 2009, pevn pod hlavikou festivalu akademickch pveckch sbor FESTA ACADEMICA 2009, podanho Uni eskch pveckch sbor ve spoluprci s eskou filharmoni, Nrodnm divadlem, Gymnziem Jana Keplera a adou dalch partner.

Bhem festivalu, tedy mezi 16.23. 11. 2009 se uskuten sedm koncert sborov a vokln instrumentln hudby. Festival zahj vpondl 16. 11. vystoupen t moravskch akademickch sbor vpraskm kostele sv. Ludmily na nmst Mru, kter na zvr spolen pednesou Ebenovo Prask Te Deum 1989.

Piazzeta Nrodnho divadla se stane vter 17. 11. listopadu od 14:30 djitm open-air produkce rockovho oratoria Eversmiling Liberty. Jeho dnt tvrci vyuili libreto oratoria Georga Friedricha Hndela Juda Makabejsk a zkomponovali novou hudbu vrockovm stylu. Za osobn ptomnosti jednoho zautor Jense Johansena ji pednese nkolikasethlav sbor stedokolskch student za zen Libora Sldka.

17. 11. vyvrchol slavnostnm koncertem pod ztitou Vclava Havla ve Dvokov sni Rudolfina. Zde akademick sbory zcel R pednesou mimo jin i Dvokovo Te Deum, op. 103, za doprovodu Orchestru 17. listopadu pod taktovkou Libora Peka; slisty budou Roman Janl a Lvia O. Vnosov. Koncert zan ve 20 hodin a vpmm penosu ho vysl stanice esk rozhlas 3 Vltava.

Vsobotu 21. 11. se oslavy pesunou do Pardubic, kde se uskuten mimodn Koncert kpoct Bohuslava Martin a sametov revoluce; i zvren koncert festivalu v nedli 22. listopadu od 17 hodin ve Velkm sle Praskho Hlaholu bude patit Bohuslavu Martin.

Vrmci festivalu, nad nm pevzala ztitu ada eskch osobnost, se ve spoluprci se Studentskou komorou Rady vysokch kol opt uskuten slavnostn pedn Ceny Jana Opletala, kter se udluje studentovi i studentce, je se zaslouil/a o rozvoj akademick samosprvy, ast student vakademick samosprv nebo o obhajobu prv student eskch vysokch kol. Lauretkou tto ceny se stane studentka FF UK Kateina Voln.

Soust festivalu jsou tak dva dopoledn koncerty pro mlde, kter vcyklu tyi kroky pipravuje esk filharmonie. Jsou uren vhradn pro koln skupiny a konaj se vptek 20. a vpondl 23. listopadu ve Dvokov sni Rudolfina.

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz 2017 Unie eskch pveckch sbor. www.ceskesbory.cz