Hudba k výročí sametové revoluce
14. listopadu 2009, -ucps-

Koncert v pražském Rudolfinu pod záštitou Václava Havla a s dirigentem Liborem Peškem, rockové oratorium Eversmiling Liberty na piazzetě Národního divadla nebo Pražské Te deum 1989 Petra Ebena psané jako „díkůvzdání za ukončení čtyřicetileté nesvobody naší země“ – to jsou jen některé z událostí, které se odehrají od 16. do 23. listopadu 2009, převážně pod hlavičkou festivalu akademických pěveckých sborů FESTA ACADEMICA 2009, pořádaného Unií českých pěveckých sborů ve spolupráci s Českou filharmonií, Národním divadlem, Gymnáziem Jana Keplera a řadou dalších partnerů.

Během festivalu, tedy mezi 16.–23. 11. 2009 se uskuteční sedm koncertů sborové a vokálně instrumentální hudby. Festival zahájí v pondělí 16. 11. vystoupení tří moravských akademických sborů v pražském kostele sv. Ludmily na náměstí Míru, které na závěr společně přednesou Ebenovo Pražské Te Deum 1989.

Piazzeta Národního divadla se stane v úterý 17. 11. listopadu od 14:30 dějištěm open-air produkce rockového oratoria Eversmiling Liberty. Jeho dánští tvůrci využili libreto oratoria Georga Friedricha Händela Juda Makabejský a zkomponovali novou hudbu v rockovém stylu. Za osobní přítomnosti jednoho z autorů – Jense Johansena – ji přednese několikasethlavý sbor středoškolských studentů za řízení Libora Sládka.

17. 11. vyvrcholí slavnostním koncertem pod záštitou Václava Havla ve Dvořákově síni Rudolfina. Zde akademické sbory z celé ČR přednesou mimo jiné i Dvořákovo Te Deum, op. 103, za doprovodu Orchestru 17. listopadu pod taktovkou Libora Peška; sólisty budou Roman Janál a Lívia O. Vénosová. Koncert začíná ve 20 hodin a v přímém přenosu ho vysílá stanice Český rozhlas 3 – Vltava.

V sobotu 21. 11. se oslavy přesunou do Pardubic, kde se uskuteční mimořádný Koncert k poctě Bohuslava Martinů a sametové revoluce; i závěrečný koncert festivalu – v neděli 22. listopadu od 17 hodin ve Velkém sále Pražského Hlaholu – bude patřit Bohuslavu Martinů.

V rámci festivalu, nad nímž převzala záštitu řada českých osobností, se ve spolupráci se Studentskou komorou Rady vysokých škol opět uskuteční slavnostní předání Ceny Jana Opletala, která se uděluje studentovi či studentce, jež se zasloužil/a o rozvoj akademické samosprávy, účast studentů v akademické samosprávě nebo o obhajobu práv studentů českých vysokých škol. Laureátkou této ceny se stane studentka FF UK Kateřina Volná.

Součástí festivalu jsou také dva dopolední koncerty pro mládež, které v cyklu Čtyři kroky připravuje Česká filharmonie. Jsou určené výhradně pro školní skupiny a konají se v pátek 20. a v pondělí 23. listopadu ve Dvořákově síni Rudolfina.

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz • © 2017 Unie českých pěveckých sborů. www.ceskesbory.cz