Hudbou k výročí sametu
14. listopadu 2009, -ucps-

Dvanáct set studentů z celé republiky přijede do Prahy oslavit 17. listopad hudbou.

Koncert v  Rudolfinu pod záštitou Václava Havla, rockové oratorium Eversmiling Liberty na piazzetě Národního divadla nebo Pražské Te deum 1989 Petra Ebena psané jako „díkůvzdání za ukončení čtyřicetileté nesvobody naší země“ – to jsou jen některé z událostí festivalu FESTA ACADEMICA 2009, pořádaného Unií českých pěveckých sborů ve spolupráci s Českou filharmonií, Národním divadlem, Gymnáziem Jana Keplera a dalšími partnery. Festival zahájí v pondělí 16. listopadu vystoupení tří moravských sborů v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru, které na závěr společně přednesou Ebenovo Pražské Te Deum 1989.

Piazzetta Národního divadla se stane v úterý 17. listopadu od 14:30 dějištěm open-air produkce rockového oratoria Eversmiling Liberty. Jeho dánští tvůrci využili libreto oratoria Georga Friedricha Händela Juda Makabejský a zkomponovali novou hudbu v rockovém stylu. Za osobní přítomnosti jednoho z autorů – Jense Johansena – ji přednese několikasethlavý sbor středoškolských studentů za řízení Libora Sládka.

Úterý 17. 11. vyvrcholí slavnostním koncertem pod záštitou Václava Havla ve Dvořákově síni Rudolfina. Zde akademické sbory z celé ČR přednesou mimo jiné i Dvořákovo Te Deum, op. 103, za doprovodu Orchestru 17. listopadu pod taktovkou Libora Peška. Koncert začíná ve 20 hodin a v přímém přenosu ho vysílá stanice Český rozhlas 3 – Vltava.

V sobotu 21. 11. se uskuteční mimořádný Koncert k poctě Bohuslava Martinů a sametové revoluce v Pardubicích; i závěrečný koncert festivalu – v neděli 22. listopadu od 17 hodin ve Velkém sále Pražského Hlaholu – bude patřit Bohuslavu Martinů.

V rámci festivalu, nad nímž převzala záštitu řada českých osobností, se ve spolupráci se Studentskou komorou Rady vysokých škol opět uskuteční slavnostní předání Ceny Jana Opletala, která se uděluje studentovi či studentce, jež se zasloužil/a o rozvoj akademické samosprávy, účast studentů v akademické samosprávě nebo o obhajobu práv studentů českých vysokých škol. Laureátkou této ceny se stane studentka FF UK Kateřina Volná.

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz • © 2017 Unie českých pěveckých sborů. www.ceskesbory.cz