Hudbou kvro sametu
14. listopadu 2009, -ucps-

Dvanct set student zcel republiky pijede do Prahy oslavit 17. listopad hudbou.

Koncert v Rudolfinu pod ztitou Vclava Havla, rockov oratorium Eversmiling Liberty na piazzet Nrodnho divadla nebo Prask Te deum 1989 Petra Ebena psan jako dkvzdn za ukonen tyicetilet nesvobody na zem to jsou jen nkter zudlost festivalu FESTA ACADEMICA 2009, podanho Uni eskch pveckch sbor ve spoluprci s eskou filharmoni, Nrodnm divadlem, Gymnziem Jana Keplera a dalmi partnery. Festival zahj vpondl 16. listopadu vystoupen t moravskch sbor vkostele sv. Ludmily na nmst Mru, kter na zvr spolen pednesou Ebenovo Prask Te Deum 1989.

Piazzetta Nrodnho divadla se stane vter 17. listopadu od 14:30 djitm open-air produkce rockovho oratoria Eversmiling Liberty. Jeho dnt tvrci vyuili libreto oratoria Georga Friedricha Hndela Juda Makabejsk a zkomponovali novou hudbu vrockovm stylu. Za osobn ptomnosti jednoho zautor Jense Johansena ji pednese nkolikasethlav sbor stedokolskch student za zen Libora Sldka.

ter 17. 11. vyvrchol slavnostnm koncertem pod ztitou Vclava Havla ve Dvokov sni Rudolfina. Zde akademick sbory zcel R pednesou mimo jin i Dvokovo Te Deum, op. 103, za doprovodu Orchestru 17. listopadu pod taktovkou Libora Peka. Koncert zan ve 20 hodin a vpmm penosu ho vysl stanice esk rozhlas 3 Vltava.

Vsobotu 21. 11. se uskuten mimodn Koncert kpoct Bohuslava Martin a sametov revoluce v Pardubicch; i zvren koncert festivalu v nedli 22. listopadu od 17 hodin ve Velkm sle Praskho Hlaholu bude patit Bohuslavu Martin.

Vrmci festivalu, nad nm pevzala ztitu ada eskch osobnost, se ve spoluprci se Studentskou komorou Rady vysokch kol opt uskuten slavnostn pedn Ceny Jana Opletala, kter se udluje studentovi i studentce, je se zaslouil/a o rozvoj akademick samosprvy, ast student vakademick samosprv nebo o obhajobu prv student eskch vysokch kol. Lauretkou tto ceny se stane studentka FF UK Kateina Voln.

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz 2017 Unie eskch pveckch sbor. www.ceskesbory.cz