Studenti sametu
25. listopadu 2010, Gabriela Lev

K vro 17. listopadu pipravila Unie eskch pveckch sbor ve spoluprci se Spolenost krsnch umn stejnojmenn koncert, kter se konal 13. listopadu v sle Bohuslava Martin na prask HAMU. Krom poslucha, v zaplnnm sle prask akademie, se mohli z vkon interpret tit i lid doma u rozhlasovch pijma, koncert ji tradin zaznamenval esk rozhlas 3 - Vltava.

Na rozdl od losk studentsk pehldky Festa academica, kter se astnilo nkolik tisc mladch inkujcch, se leton koncert odehrval v komornjm obsazen. I tak se vak podailo organiztorm i inkujcm navodit slavnostn a dstojnou atmosfru, kterou v zvru veera podtrhlo ji tradin spolen zpv studentsk hymny Gaudeamus igitur.

Stedokolky nsledn na pdiu vystdal Pveck sbor Masarykovy univerzity v Brn s dirigentem Michalem Vajdou. Povst, kter tento sbor pedchz (stal se mimo jin absolutnm vtzem letonho ronku pardubickho IFASu), oprvnn vyvolala v publiku vysok oekvn, je byla nsledn tak naplnna. Jedinm drobnm drobnm nedostatkem byla mrn hlasov nava ve vych hlasech, pesto vak sbor zazil svm perfektnm frzovnm, mkkm a plnm tnem, adekvtn interpretac i promylenou hudebn vstavbou. Pro tento veer zvolil dirigent Michal Vajda skladby eskch i zahraninch autor rznch obdob. Vedle ji klasickch dl esk sborov tvorby (Dvokovy Napadly psn, Jankova Kaena divok) jsme vyslechli i skladby, s nimi se na eskch koncertnch pdch setkvme mn asto - Messiaenovo O sacrum convivium, Ravelovo Rondo z cyklu Trois chansons i O magnum mysterium Javiera Busta. Prv posledn jmenovan dlo spolu s osvdenm Lukovm Oj, oj, oj (rozenm o folklorn pohybovou stylizaci) patily bezesporu k vrcholnm zitkm tohoto koncertu.

Tet st veera patila instrumentln hudb. Letn orchestr mladch zen dirigenty Vojtchem Spurnm a Ondejem Kukalem uvedl Sinfonii c moll Frantika Xavera Richtera, Mozartovo Divertimento F dur, Serendou . 2 Bohuslava Martin a Symfonietou Ondeje Kukala. Vzhledem k tomu, e se tleso schz jen dvakrt ron na umleckch soustednch, pekvapilo svou kvalitou a dokonalou spoluprac s obma dirigenty. Samozejmost byla dokonal intonace i souhra jednotlivch nstrojovch skupin. Prvn dv skladby pednesl orchestr v brilantnch tempech a kvalitnm podn pod vedenm Vojtcha Spurnho. Vzpt pak ukzal, e dovede dobe a pimenm zpsobem interpretovat nejen hudbu klasickou, ale i modernu, jak ukzala nejen Serenda Martin (dlo uren skladatelem pvodn pro trio dvou housl a violy), ale zejmna Kukalova ran Symfonieta, uveden pod taktovkou autora.

Lze s uspokojenm konstatovat, e leton koncert Studenti sametu udrel pomyslnou laku hudebn kvality, kterou loni v Dvokov sni nastavil stejnojmenn koncert v rmci druhho ronku Festa academia. Je dobe, e se na tradici hudebnch oslav Dne studentstva podailo navzat i v roce ovlivnnm vudyptomnm snenm veejnch finannch pspvk, a lze jen doufat, e organiztoi budou v jejich podn pokraovat i v dalch letech.

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz 2017 Unie eskch pveckch sbor. www.ceskesbory.cz