Tiskov konference - pozvnka
26. jna 2007, -ucps-

Dovolujeme si Vs pozvat na tiskovou konferenci podanou u pleitosti konn prvnho ronku festivalu akademickch pveckch sbor esk republiky FESTA ACADEMICA 2007 s udlenm Ceny Jana Opletala Studentskou komorou Rady vysokch kol.

Tiskov konference se kon dne 7. listopadu 2007 v 11 hodin v historickch prostorch Praskho Hlaholu (Masarykovo nbe 16, Praha 1).

Prosme o potvrzen Va asti na adrese sekretariat@ucps.cz. Dkujeme.

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz 2017 Unie eskch pveckch sbor. www.ceskesbory.cz