FESTA ACADEMICA 2011
16. - 20. listopadu 2011, -cs-

Ve dnech od 16. do 20. listopadu se v Praze a Pardubickém kraji po dvou letech se opět uskuteční festival FESTA ACADEMICA - hudební oslava Mezinárodního dne studentstva. Stejně jako předchozímu ročníku bude i tomuto dominovat open-air koncert spojených středoškolských sborů a hlavní festivalový koncert Studenti sametu. Festival pořádá Unie českých pěveckých sborů společně s Gymnáziem Jana Keplera, Univerzitou Pardubice, Karlovou univerzitou v Praze, Národní technickou a dalšími partnery za podpory Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy, Městské části Prahy 6 a Města Pardubice.

Pražskou část festivalu zahájí ve středu 16. listopadu v 19:30 koncert Folklorní inspirace, který se uskuteční v sále pražského Hlaholu na Masarykově nábřeží. Vystoupí sbory Musica oeconomica Pragensis (řídí Martina Spiritová), Pěvecký sbor PedF UK (řídí Jana Veverková), Vysokoškolský pěvecký sbor TUO (řídí Jan Mlčoch) a Ateneo (řídí Pavel Režný).

Na Mezinárodní den studentstva, ve čtvrtek 17. listopadu, se konají hlavní festivalové koncerty. Ročník 2009 nabídl open-air provedení rockového oratoria Eversmiling Liberty. V rámci přidruženého projektu FESTA IUVENALIS se letos návštěvníci mohou těšit na provedení skladby Karla Růžičky Celebration Jazz Mass. Na 300 středoškolských zpěváků jí za klavírního doprovodu autora Karla Růžičky a Big bandu Chrudim zazpívá ve 14:00 pod širým nebem před Národní technickou knihovnou v Dejvicích. Sopránového partu se zhostí Helena Tamelová. Provedení skladby povede Milan Motl. Záštitu nad koncertem převzala Ing. Marie Kousalíková, starostka MC Praha 6.

Sváteční program pokračuje odpoledním vystoupením sboru Canticum Novum pod vedením sbormistra Leszka Kaliny při mši svaté, která začíná v 16:30 v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru na pražských Vinohradech.

Večer v 19:30 pak v Majakovského sálu Národního domu na Vinohradech vypukne pražský galakoncert Studenti sametu. Na programu budou skladby Leoše Janáčka, Gustava Mahlera, Josefa Bohuslava Foerstera, Zdeňka Lukáše a Karla Růžičky. Skladby přednesou spojené akademické sbory pod vedením sbormistra Jaroslava Brycha, Letní orchestr mladých se představí pod taktovkou Tomáše Žídka, spojené středoškolské sbory a Big band Chrudim, znovu povede Milan Motl.

Další festivalové koncerty se konají v Pardubickém kraji. Pardubický galakoncert se uskuteční v sobotu 19. listopadu v 19:30 v aule Univerzity Pardubice. Vystoupí zde Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice, Canticum Novum z Českého Těšína, Dívčí akademický sbor Plzeň a host festivalu Apollo spevácký sbor Bratislava. Zazní skladby klasické i populární od českých i zahraničních autorů.

Další festivalové koncerty mohou navštívit posluchači z Holic, Chrudimi či Lázní Bohdaneč. I na těchto koncertech vystoupí sbory Apollo Bratislava, ĎAS Plzeň a VUS Pardubice (v Lázních Bohdaneč vystřídán sborem Canticum Novum).

Záštitu nad festivalem převzali a členové Čestné rady festivalu jsou prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., doc. JUDr. Michal Spirit, Csc., Mgr. Jiří Ružička, prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., prof. Dr. Ing. Zdenek Kůs, prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc, Dr.h.c., prof.h.c., prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c., prof. RNDr. René Wokoun, CSc. a dr. Roman Michálek. Koncerty v Pardubicích se konají pod záštitou náměstka primátorky pana Františka Brendla.

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz • © 2017 Unie českých pěveckých sborů. www.ceskesbory.cz