Epilog
Roman Michálek

Když jsem ve středu 16. listopadu společně s úřadujícím předsedou Unie českých pěveckých sborů doc. Michalem Spiritem v historickém sále pražského Hlaholu zahajoval třetí ročník studentského festivalu Festa academica, zmínil jsem se mimo jiné o tom, že příprava letošního festivalu byla plavbou rozbouřenými vodami – několikrát se zdálo, že se loď povážlivě naklání a zvažovali jsme, zda ještě vůbec stojí za to vylévat vodu.

V takové chvíli se nám však vždy dostalo podpory zvenčí, podpory od sbormistrů, zpěváků i patronů akce. Díky tomu jsme si v realizačním týmu vždy znovu uvědomili, že naše práce má smysl, že nejde jen o zajištění několika koncertů, noclehů, stravy atd., ale o akci, která má jiný mnohem hlubší význam. Festa academica je především setkáním mladých lidí, které spojuje silné pouto – zážitky, které jim přináší sborový zpěv. Pokud se najde i společný cíl, jsou mu pak ochotni podřídit a obětovat mnohé. Jak jinak si vysvětlit, že ve svém volnu a na své náklady sjedou ze všech koutů republiky do Prahy, aby se zde stali anonymní součástí velkého sborového tělesa, nazkoušeli a provedli skladby, které pravděpodobně ve své další sborové praxi již neuplatní.

Festa academica patří jim. Je to festival, jehož podobu do značné míry sami utvářejí a na jehož náplni i organizaci se vlastními silami podílejí.

Jsem tedy upřímně rád, že náš festivalový koráb nakonec šťastně doplul do přístavu a že jsem pět uplynulých listopadových dnů mohl strávit v dobré společnosti, ve společnosti hudby a mladých lidí, se kterými sdílím vášeň pro sborový zpěv a mezi kterými se cítím dobře.

Rád bych za to poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci festivalu podíleli. Zejména sbormistrům společných skladeb (Jaroslav Brych, Milan Motl, Tomáš Židek), spolupracovníkům z Unie českých pěveckých sborů, VUS Pardubice a pořádajících škol, váženým členům festivalové rady a zvláště předsedovi čestné rady festivalu, profesoru Pavlu Klenerovi, bez jehož rady a podpory bychom se neobešli. Dík patří též Ministerstvu kultury České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 6, firmám i soukromým osobám, jejichž finanční pomoc realizaci festivalu umožnila.

Třetí ročník festivalu je za námi, pevně věřím, že tradice setkávání mladých hudebníků u příležitosti studentského svátku si již v našem sborovém životě našla své místo. Těším se tedy na shledanou při dalších podobných příležitostech či na dalším ročníku festivalu studentského umění Festa academica.

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz • © 2017 Unie českých pěveckých sborů. www.ceskesbory.cz