Celebration Jazz Mass, studentský hudební happening v pražských Dejvicích
Martin Bouma

17. listopadu při příležitosti Mezinárodního dne studentstva proběhla v rámci festivalu Festa academica výjimečná akce – na dvěstěpadesát zpěváků z řad devíti středoškolských a vysokoškolských pěveckých sborů provedlo v kostele Sv. Vojtěcha v Praze – Dejvicích jazzovou mši Karla Růžičky Celebration Jazz Mass.

Skladba sestává z deseti částí – mimo pěti částí mešního ordinária (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei) jsou součástí ještě ryze instrumentální díly Introitus a Contemplation, dále pak Celebration Blues, samostatné Hosanna a závěrečná modlitba Our Father, která je jako jediná v angličtině. V díle se velice kontrastně a zároveň efektně spojují prvky moderního jazzu, populární hudby a hudební archaismy, které jsou obzvláště výrazné ve vokálních partech (oproti de facto kompletně „moderně“ pojaté složce instrumentální) - velice často se například objevují typicky „středověké“ kvart-kvintové paralelní postupy.

Bohužel právě na úkor stylového kontrastu jednotlivých složek působí skladba místy poněkud nekompaktně. Celkovému vyznění rovněž příliš neprospívají v podstatě tři konce – jako první bychom mohli označit část Agnus Dei, která by měla být poslední dle standardního pojetí mešního cyklu, jako druhý konec díl Hosanna II, který je dynamickým vrcholem skladby (pozn. při provedení 17. 11. byl oproti partituře skutečně zařazen na konec) a jako třetí, skutečný konec „přidanou“ modlitbu Our Father. Nicméně tyto nedostatky naprosto vynahrazuje síla a nápaditost jednotlivých témat, stejně jako výborná práce s nimi a také výběr velice zajímavého a pro jazz nepříliš tradičního obsazení orchestru (např. zařazení čtyř trombónů, fléten, smyčcové sekce a naopak absence trubek).

Provedení řídil sbormistr Milan Motl ze Střední pedagogické školy a Vyšší odborné školy pedagogické Litomyšl. Klavírního partu se ujal sám autor díla Karel Růžička. Sólového - velice exponovaného - sopránového partu se zhostila Helena Tamelová, orchestrální part nastudoval pod vedením Martina Profouse Big Band Chrudim.

I přes mládí (a množství!) všech interpretů bylo provedení – jako celek – překvapivě kvalitní (i za přispění přímo excelentní práce zvukařů). Sbor podal velice sympatický výkon; samozřejmě, některá místa byla lehce, řekl bych, „studentsky syrová“, obzvláště pak v některých intonačně náročných částech, ovšem tyto lehké nedokonalosti zdaleka zastínila energie a přesvědčivost podání všech zpěváků. Orchestr nastudoval dílo přímo bravurně; zhostil se s lehkostí až nevídanou i některých velice po všech stránkách těžkých částí. Bohužel jinak téměř dokonalý výkon místy lehce snižovaly nepřesnosti v rytmické sekci (obzvláště pak v části Agnus Dei) a občasné problémy s intonací v saxofonech. Skvělému dojmu přispěla i výborná hra klavíristy Karla Růžičky, který obzvláště v instrumentálních částech, kde je klavíru věnováno spoustu místa, předvedl přímo dech beroucí improvizace. Se stejnou profesionalitou se ujala svého partu i sopranistka Helena Tamelová, jejímuž výkonu nelze nic vytknout.

Myslím, že toto provedení jazzové mše Celebration Jazz Mass bylo důstojnou oslavou Mezinárodního dne studentstva, která mohla oslovit a potěšit každého posluchače, bez rozdílu věku či hudebního vkusu.

Akce se konala pod záštitou starostky MČ Praha 6, Ing. Marie Kousalíkové .

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz • © 2017 Unie českých pěveckých sborů. www.ceskesbory.cz