Festa Academica 2011 v Lznch Bohdan
Martin Plpn

Pardubick festival akademickch sborovch tles se kon vdy jednou za dva roky a je souasn vkomponovn do irho kulturnho rmce Festa Academica. Termnov je clen k listopadovm oslavm vro udlost roku 1939 a 1989. Leton ronk zavtal i do Lzn Bohdane, kde se v sobotu 19. listopadu uskutenil koncert v kostele sv. Marie Magdalny na Masarykov nmst.

Mimodn spnm astnkem festivalu byl slovensk sbor Apollo sloen ze student a pedagog bratislavskch vysokch kol. Posluchae zaujme, jak kad jeho len zpv za sebe jako pvec komornho sdruen, avak i s citem pro team. Skloubit oba interpretan postoje vyaduje zral pvce a vysoce erudovanou osobnost sbormistra. Repertor sboru je zamen na slovenskou duchovn hudbu (sbor asto interpretuje skladby soudobho slovenskho skladatele Pavola Krky), zahrnuje vak tak gregorinsk chorl stejn jako vbr z hudby renesann a romantick.

esko-polsk sbor Canticum Novum z eskho Tna provedl nemal mnostv polskch soudobch skladeb. Jejich vysok kompozin rove nebyla dna jen pelivm vbrem vzdlanho sbormistra. Pe o vzdln mladch skladatelskch talent je v Polsku zamena velmi intenzivn na dovednost napsat sborovou skladbu duchovnho zamen a pin to dlouhodob sv ovoce. Sbor na esko-polskm pomez pipravil auditoriu nevedn umleck zitky, a u se jednalo o skladby duchovn i svtsk.

Sv vystoupen si v Lznch Bohdani odbyl i Dv akademick sbor Zpadoesk univerzity v Plzni, jeho innost je sice tsn spjata s kodifikovanm vysokokolskm vzdlnm uitel, pesto vak se v tto petk konkurenci vbec neztratil. Na festivalu byl jedinm svho druhu a souasn ukzal, e je nositelem rozvinut sborov tradice v z-padoeskm regionu. Pipravil t flexibiln, posluchasky atraktivn repertor, ve kterm se zatpytily peliv kolen dv hlasy studentek Katedry hudebn kultury Fakulty pedagogick.

Koncert v naem mst se setkal s nebvalm zjmem. Nkte divci tak museli zstat ped vstupnmi dvemi do kostela, protoe ji bohuel nezbylo msto a to jak na sezen ani na stn. Znovu se tak ukzalo, e v naem malebnm mst je hlad po kultu-e a e navzdory vem pochybovam m cenu tyto akce organizovat.

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz 2017 Unie eskch pveckch sbor. www.ceskesbory.cz