Festa Academica 2011 v Lázních Bohdanč
Martin Půlpán

Pardubický festival akademických sborových těles se koná vždy jednou za dva roky a je současně vkomponován do širšího kulturního rámce Festa Academica. Termínově je cílen k listopadovým oslavám výročí událostí roku 1939 a 1989. Letošní ročník zavítal i do Lázní Bohdanče, kde se v sobotu 19. listopadu uskutečnil koncert v kostele sv. Marie Magdalény na Masarykově náměstí.

Mimořádně úspěšným účastníkem festivalu byl slovenský sbor Apollo složený ze studentů a pedagogů bratislavských vysokých škol. Posluchače zaujme, jak každý jeho člen zpívá „za sebe“ – jako pěvec komorního sdružení, avšak i s citem pro team. Skloubit oba interpretační postoje vyžaduje zralé pěvce a vysoce erudovanou osobnost sbormistra. Repertoár sboru je zaměřen na slovenskou duchovní hudbu (sbor často interpretuje skladby soudobého slovenského skladatele Pavola Kršky), zahrnuje však také gregoriánský chorál stejně jako výběr z hudby renesanční a romantické.

Česko-polský sbor Canticum Novum z Českého Těšína provedl nemalé množství polských soudobých skladeb. Jejich vysoká kompoziční úroveň nebyla dána jen pečlivým výběrem vzdělaného sbormistra. Péče o vzdělání mladých skladatelských talentů je v Polsku zaměřena velmi intenzivně na dovednost napsat sborovou skladbu duchovního zaměření a přináší to dlouhodobě své ovoce. Sbor na česko-polském pomezí připravil auditoriu nevšední umělecké zážitky, ať už se jednalo o skladby duchovní či světské.

Své vystoupení si v Lázních Bohdanči odbyl i Dívčí akademický sbor Západočeské univerzity v Plzni, jehož činnost je sice těsně spjata s kodifikovaným vysokoškolským vzděláním učitelů, přesto však se v této přetěžké konkurenci vůbec neztratil. Na festivalu byl jediným svého druhu a současně ukázal, že je nositelem rozvinuté sborové tradice v zá-padočeském regionu. Připravil též flexibilní, posluchačsky atraktivní repertoár, ve kterém se zatřpytily pečlivě školené dívčí hlasy studentek Katedry hudební kultury Fakulty pedagogické.

Koncert v našem městě se setkal s nebývalým zájmem. Někteří diváci tak museli zůstat před vstupními dveřmi do kostela, protože již bohužel nezbylo místo a to jak na sezení ani na stání. Znovu se tak ukázalo, že v našem malebném městě je hlad po kultu-ře a že navzdory všem pochybovačům má cenu tyto akce organizovat.

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz • © 2017 Unie českých pěveckých sborů. www.ceskesbory.cz