Tisková konference - tisková zpráva
26. října 2007, -ucps-

Unie českých pěveckých sborů, Studentská komora Rady vysokých škol a další subjekty připravují na 16. a 17. listopadu 2007 hudební oslavu Mezinárodního dne studenstva, jejíž součástí bude také předání studentské Ceny Jana Opletala. Festival akademických pěveckých sborů Festa academica 2007 představí veřejnosti přední česká vokální tělesa, interpretační špičku v oboru sborového zpěvu. Festival se uskuteční v Praze a jeho součástí budou tři slavnostní koncerty a doprovodný program.

V rámci pátečního koncertu, který se uskuteční v aule Vysoké školy ekonomické, bude slavnostně předána Cena Jana Opletala. Je pravidelně udělována Studentskou komorou Rady vysokých škol osobnosti, která se zasloužila o rozvoj akademické samosprávy, účast studentů v akademické samosprávě nebo o obhajobu práv studentů vysokých škol. Jan Opletal je pro Komoru příkladem statečného občanského postoje a odvahy veřejně se přihlásit k demokratickým hodnotám i tváří v tvář arogantní moci ztotožněné s násilím. Návrh na udělení ceny podávají členové Komory, akademické senáty vysokých škol a fakult, nebo jejich studentské části, anebo orgány soukromých vysokých škol plnící funkci obdobnou funkci akademického senátu, a právnické osoby zřízené k výkonu činnosti v oblasti podpory rozvoje vysokého školství, akademické samosprávy nebo k obhajobě práv studentů.

Tisková konference se koná ve středu 7. listopadu v 11 hodin v historických prostorách Pražského Hlaholu (Masarykovo nábřeží 16, Praha 1).

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na adrese sekretariat@ucps.cz. Děkujeme.

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz • © 2017 Unie českých pěveckých sborů. www.ceskesbory.cz