Profesor Klener předal Cenu Jana Opletala
18. listopadu 2007, -ucps-

O víkendu se v Praze sešlo na tři sta zpívajících studentů vysokých a středních škol z různých částí republiky, aby společně oslavili Mezinárodní den studenstva. Koncerty hudebního festivalu akademických pěveckých sborů FESTA ACADEMICA 2007 se konaly na čtyřech místech Prahy za značné pozornosti publika. Součástí festivalu bylo také slavostní udělení Ceny Jana Opletala.


Páteční zahajovací koncert festivalu otevřela na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze krátkým projevem její prorektorka, prof. Hana Machková. Po společném zpěvu studentské hymny Gaudeamus igitur za doprovodu vystoupily s programem z děl českých autorů 19. a 20. století pěvecké sbory z Prahy, Plzně, Českých Budějovic, Brna a Ostravy. Brilantní výkony pěveckých sborů odměnilo potleskem přes tři sta posluchačů, mezi nimiž nechyběli také čestní hosté festivalu. Vrcholem večera bylo slavnostní předání Ceny Jana Opletala za rok 2007, kterou z rukou čestného předsedy festivalového výboru, prof. MUDr. Pavla Klenera, převzal její letošní laureát, dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D., spoluzakladatel Studentské unie ČVUT a Česko-slovenského koordinačního výboru pro spolupráci studentských reprezentací v obou zemích, nyní prorektor ČVUT.

Sobotní dopolední pořady byly zaměřeny na duchovní hudbu. Matiné duchovní hudby v kostele sv. Ludmily otevřel krátkým slovem duchovní správce farnosti, P. Tomáš Gereon Biňovec. Program složený z duchovních skladeb českých i světových autorů přednesly sbory z Olomouce, Českého Těšína, Plzně a Pardubic. V programu nechyběly skladby soudobých autorů světových (Pekka Kostiainen) i českých (např. Jiří Pavlica či Jiří Laburda, který byl koncertu osobně přítomen). Druhým dopoledním pořadem bylo vystoupení Spojeného sboru studentů pražských gymnázií na půdě Gymnázia Jana Keplera. Zde za doprovodu rockového instrumentálního ansámblu a pod vedením zkušeného sbormistra Libora Sládka zaznělo rockové oratorium Eversmiling Liberty současných dánských skladatelů Jense Johansena a Erlinga Kullberga. Festival uzavřel závěrečný koncert, pořádaný od 18 hodin v sále pražského Hlaholu, jehož tématem byla Lidová hudba, spirituál a jazz.

Festival pořádala Unie českých pěveckých sborů ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou Mgr. Dany Kuchtové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Václava Jehličky, ministra kultury, prof. Richarda Hindlse, rektora Vysoké školy ekonomické a starostek Městských částí Praha 2 a Praha 3.

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz • © 2017 Unie českých pěveckých sborů. www.ceskesbory.cz