Pořadatelé festivalu

Unie českých pěveckých sborů byla založena v roce 1969, aby navázala na činnost českých střešních organizací pro sborový zpěv, jejichž tradice sahá do roku 1868. Je jedinou organizací svého druhu na území České republiky, její působnost je celostátní a pro lepší koordinaci krajských a místních aktivit zřizuje osm regionálních zastoupení.

Hlavním účelem její existence je podpora a propagace sborového zpěvu, své poslání naplňuje především tím, že organizuje kulturní aktivity dětí a mládeže, pořádá a spolupořádá sborové festivaly, poskytuje informační servis v oblasti sborového zpěvu (rozsáhlý informační portál České sbory.cz, celoplošný odborně-společenský magazín CANTUS a pravidelný kalendář festivalů Sborový život.), monitoruje české sborové hnutí a v neposlední řadě zastupuje české pěvecké hnutí v mezinárodních organizacích.

Za více než pětačtyřicetiletou éru své existence připravila desítky mezinárodních, národních i regionálních festivalů, soutěží a setkání podílela se spolupořadatelsky nebo jako odborný gestor na přípravě několika set projektů jiných pořadatelů. Mezi nejúspěšnější patřily samostatné koncerty v rámci MHF Pražské jaro, tematické slavnosti, rozsáhlé mezinárodní projekty jako Pěvecké týdny Europa Cantat či mezinárodní festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald. Mezi pravidelné projekty posledních let patří hudební festival Musica coniuncta, tematické cykly koncertů k významným historickým výročím a řada regionálních festivalů. V roce 2007 organizovala první ročník festivalu studentských pěveckých sborů FESTA ACADEMICA, který se jako bienále koná od té doby pravidelně. V letošním roce se uskuteční již jeho 6. ročník.Gymnázium Jana Keplera patří mezi střední školy, na kterých studují především zájemci o další vysokoškolské studium. Klade důraz na osobnostní rozvoj žáků a na propojení výchovné a vzdělávací složky. Dlouhodobě podporuje mimojiné i nejrůznější kulturní aktivity studentů, má vlastní pěvecký sbor a komorní orchestr, organizuje festivaly a studentská setkání.


FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz • © 2017 Unie českých pěveckých sborů. www.ceskesbory.cz