FESTA ACADEMICA 2013, 14. - 17. listopadu 2013

Účinkující


AKADEMICÉ SBORY:
Musica oeconomica Pragensis, Praha
Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, Brno
Sbor ATENEO Univerzity Palackého, Olomouc
Ženský pěvecký sbor Pedagogické fakulty UK, Praha
Akademický pěvecký sbor VŠB-TU, Ostrava
Chor Medici cantantes, Wroclaw
Spevácky zbor Apollo, Bratislava
Vysokoškolský umělecký soubor, Pardubice

STŘEDOŠKOLSKÉ SBORY:
KOS, Litomyšl
Vocalissimo, Praha
Pěvecký sbor Evropská, Praha
Puellae et Pueri, Nový Jičín
Pěvecký sbor Gymnázia Dr. Karla Polesného, Znojmo
Pěvecký sbor Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba

Společná festivalová vystoupení vedli
Milan Motl a Tomáš Židek.

Program


Zahajovací koncert festivalu
čtvrtek 14. listopadu 2013 v 19:00
Modlitebna Českobratrské církve evangelické, Praha 2 - Vinohrady

Koncert komorních sborů
pátek 15. listopadu 2013 v 19:00
Velký sál pražského Hlaholu, Praha 1 - Nové Město

Koncert středoškolských souborů
pátek 15. listopadu 2013 20:00
Aula Základní školy T. G. Masaryka
Ortenovo náměstí 34, Praha 7 - Holešovice

Hudební dílna
sobota 16. listopadu 2013 18:00
Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 - Hradčany

HLAVNÍ KONCERT: Studenti sametu
sobota 16. listopadu 2013 16:30
kostel sv. Markéty, Praha 6 - Břevnov

Slavnostní bohoslužba
neděle 17. listopadu 2013 9:00
Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha 8 – Karlín

Slavnostní bohoslužba
neděle 17. listopadu 2013 9:00
Kostel sv. Ludmily, Praha 2 – Vinohrady

FESTA ACADEMICA. festaacademica@ucps.cz • © 2017 Unie českých pěveckých sborů. www.ceskesbory.cz