Výstřižek2

banner_web_3

 

O festivalu

Program

Účinkující

Partneři

Fotogalerie

Záštity

Ke stažení

Minulé ročníky

KOMORNÍ ŽENSKÝ SBOR PEDAGOGICKÉ FAKULTY

UNIVERZITY KARLOVY

Ženský

Pedagogická fakulta UK, katedra hudební výchovy

 

Komorní ženský sbor PedF UK

 

 

O sboru:

 

     Komorní ženský sbor Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy vznikl v r. 2008. Jeho členkami jsou většinou studentky hudební výchovy, nejčastěji v kombinaci se sbormistrovstvím, které mají zájem o studium náročnějšího sborových skladeb. Repertoár sboru je koncipován tak, aby se budoucí učitelky hudební výchovy a sbormistryně prakticky seznámily s nejvýznamnějšími díly českého i světového repertoáru pro ženský sbor.

 

O sbormistrovi:

 

Sbormistryně Jana Veverková je absolventkou Pedagogické fakulty v Plzni a Filozofické fakulty UK v Praze. Od roku 1990 působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty, kde dosud vyučuje  intonaci a sborový zpěv. Během své více než dvacetileté sbormistrovské činnosti pracovala převážně s ženskými sbory (Canzona, Foersterovo komorní pěvecké sdružení).

 

 

©Josef Rudolf 2019